Presentación

O Medio Ambiente debe terse en conta á hora de realizar calquera actividade empresarial e cada vez cobra unha maior importancia debido ás restriccións lexislativas nesta materia tanto a nivel europeo, estatal coma autonómico.

Dende a Cámara de Comercio de Tui queremos axudar ás empresas no ámbito medio ambiental e tratar así de compatibilizar a actividade empresarial co coidado do noso entorno.

A Cámara de Comercio de Tui conta con varios servizos a disposición do empresario coma son: