Asesoramento

Asesoramento

  • Xurídico, Fiscal. Mercantil, Administrativo
  • Creación de empresas
  • Lineas de apoio

Certificados Dixitais

A Cámara de Comercio de Tui, como Autoridade de Rexistro de Camerfirma, ofrecelle a posibilidade de obter un CERTIFICADO DIXITAL GRATIS.

Un Certificado Dixital é o equivalente electrónico a un Documento Nacional de Identidade que nos permite identificarnos, firmar e cifrar electrónicamente documentos e mensaxes. Ademais garante a integridade dos datos transmitidos.

Mais información:

Certificación

  • Certificados de orixe
  • Cadernos A.T.A.
  • Recoñecemento de firma
  • Visados de documentos
  • Informes de moralidad mercantil
  • Certificados de Marca

 

Aluguer de locales e equipos

  • Aulas e saloós