Forma xurídica

Empresario individual
Personalidade xurídica A do titular do negocio
Capital mínimo O necesario para os primeiros gastos
Desembolso fundacional Sen límite
Denominación Libre (nome comercial)
Número de socios O empresario titular
Responsabilidade fronte a terceiros Ilimitada
Regulación legal Código de Comercio e Código Civil
Utilidade Pequenas empresas familiares ou personalizadas
Seguridade Social Réxime especial de autónomos
Tributación I.R.P.F.

Comunidade de bens
Personalidade xurídica Non ten personalidade xurídica propia
Capital mínimo O necesario para os primeiros gastos
Desembolso fundacional Sen límite
Denominación Libre con “C.B.”
Número de socios Mínimo de 2
Responsabilidade fronte a terceiros Mancomunada e subsidiaria
Regulación legal Código de Comercio e Código Civil (Artigos 392-406 e 1.665-1.708)
Utilidade Empresas pequenas para traballadores autónomos
Seguridade Social Réxime especial de autónomos
Tributación I.R.P.F. pola parte que corresponda a cada socio.

Sociedade Cooperativa
Personalidade xurídica Propia
Capital mínimo O necesario para os primeiros gastos
Desembolso fundacional Mínimo 25% do capital
Denominación Distinta a outra con “Soc. Coop.”
Número de socios Mínimo de 3
Responsabilidade fronte a terceiros Limitada
Regulación legal Lei 27/1999 de 16 de xullo e Lei 5/1998 de 18 de decembro
(Galicia)
Utilidade Para a utilidade común dos socios
Seguridade Social Os socios traballadores: autónomos
Tributación Imposto sobre Sociedades (Réxime especial)

Sociedade Limitada Nova Empresa
Personalidade xurídica Propia
Capital mínimo Capital:
min 3.012 €
máx. 120.202 €
Desembolso fundacional Total do capital achegado
Denominación Os dous apelidos, nome e un código, con “SLNE "
Número de socios Mínimo 1, máximo 5
Responsabilidade fronte a terceiros Limitada
Regulación legal Lei 7/2003 de 1 de abril
Utilidade Pemes e micropemes
Seguridade Social Réxime xeral ou especial correspondente
Tributación Durante os 2 primeiros anos poden diferir o pago do ITPX e Sociedades

Sociedade Limitada
Personalidade xurídica Propia
Capital mínimo 3.005,06 €
Desembolso fundacional Total do capital achegado
Denominación Distinta a outra con “S.L. "
Número de socios Mínimo de 1
Responsabilidade fronte a terceiros Limitada
Regulación legal Lei 2/ 1995 de 23 de marzo e Lei 19/1989 de 25 de xullo
Utilidade Pemes e micropemes
Seguridade Social Réxime xeral ou réxime correspondente
Tributación Imposto sobre Sociedades (25% sobre o beneficio en PEMES)

Sociedade Limitada Laboral
Personalidade xurídica Propia
Capital mínimo 3.005,06 €
Desembolso fundacional Total do capital achegado
Denominación Distinta a outra con “S.L.L. "
Número de socios Mínimo de 3
Responsabilidade fronte a terceiros Limitada
Regulación legal Lei 4/1997 de 24 de marzo e Lei 19/1989 de 25 de xullo
Utilidade Participación maioritaria ou total de socios traballadores
Seguridade Social Réxime xeral ou réxime correspondente
Tributación Imposto sobre Sociedades (25% sobre o beneficio en PEMES)

Sociedade anónima
Personalidade xurídica Propia
Capital mínimo 60.101,21 €
Desembolso fundacional Mínimo 25% do capital
Denominación Distinta a outra con “S.A.”
Número de socios Mínimo de 1
Responsabilidade fronte a terceiros Limitada
Regulación legal Real Decreto Lexislativo 1564 / 1989 de 22 de decembro  e Lei 19/1989 de 25 de xullo
Utilidade Medianas e grandes empresas
Seguridade Social Réxime xeral ou réxime correspondente
Tributación Imposto sobre Sociedades (25% sobre o beneficio en PEMES)