Creación de empresas

A Cámara está á disposición de aqueles emprendedores que teñan un proxecto para poñer en marcha unha nova empresa no ámbito territorial da súa demarcación.
Os seus técnicos en creación de empresas ofrecen un servizo de asesoramento, orientación e información sobre todas aquelas cuestións que cómpre ter en conta cando se decide dar este paso: