Transporte de mercancías perigosas

Estatal

  • Código Marítimo Internacional de mercancías perigosas (Código IMDG) para a Seguridade da Vida Humán no Mar (BOE nº 291, de 05/12/2003)
  • Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, polo que se regulan diversos aspectos relacionados co transporte de mercancías perigosas por ferrocarril. RID (BOE nº 110, de 08/05/2001)
  • Real Decreto 2115/1998, de 2 de outubro, sobre o transporte de mercancías perigosas por estrada. ADR (BOE nº 248, de 16/10/1998)