Contaminación de solos

Estatal

  • Real Decreto 9/2005, de 14 de xaneiro, polo que se establece a relación de actividades potencialmente contaminantes do solo e os criterios e estándares para a declaración de solos contaminados (BOE nº 15, de 18/01/2005)
  • Resolución de 28 de abril de 1995, da Secretaría de Estado de Medioambiente e Vivienda, Plan Nacional de Recuperación de solos contaminados (BOE nº 172, de 20/07/1995)