Xestión Ambiental na empresa

Europea

  • Regulamento (CE) nº 761/2001, do Parlamento Europeo e do Consello do 9 de marzo de 2001, polo que se permite que as organizacións se adhiran con cáracter voluntario a un sistema comunitario medioambiental (EMAS) (DOCE nº L114, de 24/04/2001)

Estatal

  • Real Decreto 411/1997, de 21 de marzo, que modifica o Real Decreto 2200/1995, de 28 de decembro (BOE nº 32, de 06/02/1995), polo que se aproba o Regulamento da Infraestructura para a Calidade e a Seguridade Industrial (BOE nº 100, de 26/04/1997)

Autonómica

  • Orden do 12 de marzo de 2004, pola que se convoca e regula o réxime de concesión de axudas a empresas e organizacións para a súa adhesión a un sistema comunitario de xestión e auditoría ambiental (EMAS) (DOG nº 59, de 25/03/2004)